Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 26 g- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 79 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 211 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 45 h, 56 f, 59 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz.  95 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz.  247 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 30 c, 44 c, 55b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 241 k - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 155 Ab - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2020 r. - 30.12.2020 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 171g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2020 r. - 30.12.2020 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 218 a, 216 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 a, 235 a, 227 a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r.-31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 b, 229 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 239c,g, 240 g, 262 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 263 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 235 f - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 223 f  - PRZESTOJE, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko ,,Wyżłów" w oddz. 288 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko ,,Wyżłów" w oddz. 288 c - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.11.2020 r. - 31.11.2020 r.,
 • uroczysko ,,Posadów II" w oddz. 326 d - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.11.2020 r. - 31.11.2020 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin"  w oddz. 342 f, 346 h, 347 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 372 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Myślatyn"  w oddz. 375 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 372 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 349 a - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 350 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 10.01.2020 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległ podatek VAT przy zakupie drewna S4 oraz M2.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Suzuki Jimny

Nadleśnictwo Mircze zaprasza do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Suzuki Jimny. W załącznikach znajdują się informację o ogłoszeniu wraz z formularzem ofertowym i obowiązkiem informacyjnym RODO. Termin składania ofert - 06.11.2020r. do godz. 09:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbiórka obiektów budowlanych"

 

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Mircze wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów uszkodzonych przez silny wiatr wiejący 11 czerwca 2020 roku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu do leśnictw Tuczapy oraz Tarnoszyn, przez które przeszła wichura uszkadzająca drzewostany.

Zakaz wstępu dotyczy uroczysk:

1. Leśnictwo Tuczapy: Czermno-Perespa (oddz. 135-153D), Miętkie (oddz. 106,107,113,113A,134,134A), Wronowice (oddz. 71A). Zakaz wstępu obowiązuje do 31.12.2020 r.

2. Leśnictwo Tarnoszyn: Tarnoszyn (oddz. 360-372), Myślatyn (373), Chodywańce (oddz. 382-383). Zakaz wstępu obowiązuje do 31.07.2020 r.


Ogłoszenie Nadleśnictwa Mircze

Nadleśnictwo Mircze informuje, że dzień 12 czerwiec 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy za Święto Wniebowzięcia - 15 sierpnia 2020 r. wypadające w tym roku w sobotę.

Biuro Nadleśnictwa Mircze oraz kancelarie leśnictw w tym dniu będą nieczynne.


PRZETARG NA DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA LEŚNIKA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW NADLESNICTWA MIRCZE W 2020 ROKU


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.02.2020" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacja o publicznym otwarciu ofert na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.12.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych. Informujemy, że czas na składananie odwołań upływa 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi w Tuczapach

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy."

Oferta wybrana

Najkorzystniejsza z ofert

                                    Informacja

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ( oferta nr. 2 ):

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEEB-POOL s.c. Pięta Sebastian, Zioło Paweł, ul. Gen.J.Bema 68, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskał najwyższa ilość punktów ( 100 pkt ) w oparciu o ustalone kryteria: Najniższa cena.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

 

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 19d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 78d, 78g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 31d, 31f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 43d01, 51b, 51c, 50b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 97a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 121d -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 99c -TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Hostynne" w oddz. 65h -TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 105d -CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 104b - CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 169d -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 194d, 188k -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 10.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwie Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232c, 231n - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227i,j - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227a,d,h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 214a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d - PŁAZ, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219i - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Monstyr" w oddz. 263c - IIIB, zakaz wstępuobowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219d, h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Wasylów" w oddz. 270b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwie Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342k, 342j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 347a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360a, 360f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 377b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Powierzchnie oznakowane są tablicami "ZAKAZ WSTĘPU".