Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na wykonanie (dokończenie) usług w leśnictwie Tuczapy

Zaproszenie
Nadleśnictwo Mircze zaprasza firmy świadczące usługi w zakresie prac leśnych
oraz inne zainteresowane podmioty, posiadające wymagany potencjał do składania
ofert na wykonanie usług leśnych w 2021r w leśnictwie Tuczapy. Osobą upoważnioną
do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest zastępca nadleśniczego Krzysztof Krupa
tel. 694 472 514.
Specyfikacja oraz wszystkie druki są dostępne w siedzibie Nadleśnictwa Mircze
ul. Hrubieszowska 55 w Mirczu, na stronie internetowej
https://mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz na https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze
Termin złożenia oferty ustalono do dnia 07.10.2021 r. do godziny 8:45 w pokój nr 1
(sekretariat) w siedzibie nadleśnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, że spotkanie
informacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2021. o godz. 9

 

Informacja o unieważnieniu przetargu w załączonych plikach.