Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Łasków" w oddz. 84 h  - IIAU zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 8 a  - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 5 f  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 f  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 12 c  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 93 d- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 93 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 93 c- CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 48 j- CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 38 b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 38 f- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 120 b,c,f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.08.2023 r. - 30.09.2023 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 127 c - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.08.2023 r. - 30.09.2023 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 154A-a- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 286-i- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 168-f- IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 172-d- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 191-b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 177-c- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 251 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 262 b - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 215 c - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 261 b - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Winniki" w oddz. 277 a - III B, zakaz wstępu obowiązuje od 06.05.2024 r. - 31.05.2024 r.
 • uroczysko "Rusin" w oddz. 288 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.05.2024 r. - 31.05.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 281 h - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 278 f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 277 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Telatyn" w oddz. 315 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz.  336 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz.  338 d - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  368 a - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  366 g - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  361 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  361 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  358 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  349 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  375 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  374 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  374 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 j - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 k - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 n - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 366 g - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 26.06.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 374 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 374 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 k - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 n - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 361 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 22.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 361 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 22.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 338 d - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 336 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 378 d - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 370 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 363 f - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 373 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 358 f - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - ROBOTNIK OBSŁUGI

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko - Robotnik Obsługi. Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie zasad naboru (regulaminu naboru) na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych
RDLP w Lublinie.

Rekrutacja skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu dla stanowiska robotnik obsługi.


Sprzedaż drewna, sadzonek oraz choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż detaliczna odbywa się bezpośrednio w kancelariach poszczególnych leśnictw. Adresy i numery telefonów znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwie Telatyn – część wschodnia – pozyskanie i odnowienie lasu w roku 2023

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac z zakresu zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac z zakresu zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (pakiety).

 

Link do prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-42c8c479-6349-11ee-9aa3-96d3b4440790


Ochronne szczepienie lisów - jesień 2023

Nadleśnictwo Mircze informuje, iż w dniach 11 - 13 wrzesień 2023 roku, na terenie województwa lubelskiego odbywać się będzie ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa lubelskiego. Odbędzie się ona w dniach:

od 11 do 13 września 2023 r.

Akcja szczepień zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie oraz wskazówki dla mieszkańców.

 


III postępowanie: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2023"

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac z zakresu zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0f6bdba-9b05-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Przetarg na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwie Telatyn w roku 2022”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w leśnictwie Telatyn w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 (sześć) części. Prace dotyczą m.in.: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu. Wszelkie informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie przetargu pn." Budowa budynku kancelarii leśnictwa Telatyn"

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku –pojedynczej kancelarii leśnictwa Telatyn wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zlokalizowany w miejscowości Radków, gmina  Telatyn, obręb ewidencyjny  Radków, działka nr. ewidencyjna 500/5.

 

  Projektowany budynek o prostej konstrukcji w technologii tradycyjnej  murowanej o zwartej bryle, parterowy, niepodpiwniczony z drewnianym  dwuspadowym dachem,  przykryty blachodachówką.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4f46831-26e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.


Przetarg na "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2023"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2023 roku w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 (siedem) części. Prace dotyczą: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa i selekcji drzew leśnych, zbioru nasion, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji i utrzymania szlaków związanych technologicznie z wykonanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna oraz porządkowania parkingów leśnych.

 

Wszystkie informacje znajdą Państwo z załącznikach poniżej.


Przetarg na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwie Telatyn w roku 2022”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w leśnictwie Telatyn w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 (siedem) części. Prace dotyczą m.in.: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu. Wszelkie informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie przetargu pn.: "Przebudowa budynku gospodarczego na biurowo- gospodarczy/kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku gospodarczego w Mirczu na biurowo-gospodarczy/ kancelarie leśnictwa Cichobórz i Terebiń wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z ostatecznym pozwoleniem na budowę [ decyzja nr 86/2022 z dnia 21.07.2022 r.] . Prace obejmują przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń gospodarczych dla celów administracyjnych przez dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne4
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze/zamowienia-publiczne4


Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.


OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA RAV-4

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA RAV-4
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004 ze zm.)

Przetarg na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwach Witków i Telatyn w roku 2022”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w leśnictwach Witków i Telatyn w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) części. Prace dotyczą: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu,  zbioru nasion, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji i utrzymania szlaków związanych technologicznie z wykonanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna. Wszelkie informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Materiały do pobrania


Zaproszenie na spotkanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usług leśnych

Nadleśnictwo Mircze zaprasza firmy świadczące usługi w zakresie usług leśnych oraz inne zainteresowane podmioty, posiadające doświadczenie w zakresie leśnictwa na spotkanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usług leśnych w leśnictwach Witków i Telatyn w Nadleśnictwie Mircze w 2022 roku.


Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. o godz. 8:00 w Sali nr 1
(świetlica) w siedzibie Zamawiającego: Mircze ul. Hrubieszowska 55.


Osobą upoważnioną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest zastępca
nadleśniczego Krzysztof Krupa tel. 694 472 514.


Płatność kartą w leśnictwach

Nadleśnictwo Mircze informuje, że od 14 marca 2022 r. we wszytskiech leśnictwach istnieje możliwość płatności kartami płatniczymi. Serdecznie zapraszamy do płatności bezgotówkowej.

Przetarg na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w leśnictwie Telatyn w roku 2022”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w leśnictwie Telatyn w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części. Prace dotyczą: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu,  zbioru nasion, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji i utrzymania szlaków związanych technologicznie z wykonanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna. Wszelkie informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Materiały do pobrania


Przetarg na wykonanie (dokończenie) usług w leśnictwie Tuczapy

Zaproszenie
Nadleśnictwo Mircze zaprasza firmy świadczące usługi w zakresie prac leśnych
oraz inne zainteresowane podmioty, posiadające wymagany potencjał do składania
ofert na wykonanie usług leśnych w 2021r w leśnictwie Tuczapy. Osobą upoważnioną
do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest zastępca nadleśniczego Krzysztof Krupa
tel. 694 472 514.
Specyfikacja oraz wszystkie druki są dostępne w siedzibie Nadleśnictwa Mircze
ul. Hrubieszowska 55 w Mirczu, na stronie internetowej
https://mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz na https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze
Termin złożenia oferty ustalono do dnia 07.10.2021 r. do godziny 8:45 w pokój nr 1
(sekretariat) w siedzibie nadleśnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, że spotkanie
informacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2021. o godz. 9

 

Informacja o unieważnieniu przetargu w załączonych plikach.


Wybór wykonawcy na zamówienie ""Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 108/38"

Komisja Nadleśnictwa Mircze wybrała wykonawcę zamówienia na wykonanie "Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 108/38".

Rozbiórka budynku gospodarczego w Dołhobyczowie

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia:
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inwentarzowy 108/38”


I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nadleśnictwo Mircze reprezentowane przez Nadleśniczego Pawła Zawiślaka
Siedziba Nadleśnictwa: ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze
tel. (84) 6519002 fax. (84) 6519002
e-mail: mircze@lublin.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_mircze/zamowienia_publiczne
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Z uwagi na wartość zamówienia poniżej 130 000 zł, postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu uproszczonego.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego w Nadleśnictwie Mircze zgodnie z opracowanym projektem. Opis budynku podlegającego rozbiórce:
a) Budynek gospodarczy nr inw. 108/38 usytuowany na działce geodezyjnej o nr 1055 w miejscowości Kolonia Dołhobyczów 15


Zakres robót obejmuje:

• Odłączenie zasilania energetycznego budynku
• Opróżnienie obiektu
• Demontaż drzwi wejściowych
• Rozbiórka sufitów deskowych

• Rozbiórka pokrycia dachu eternitem ( demontaż, transport i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest z płyt azbestowo-cementowych falistych, powstałych w trakcie rozbiórki budynku na składowisku odpadów niebezpiecznych )

• Rozbiórka konstrukcji dachowej

• Rozbiórka ścian, posadzki i fundamentów • Plantowanie i porządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych
2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący jednocześnie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
4.Wymagania dotyczące robót:
a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami osób nadzorujących;
b) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia; c) prowadzenie rozbiórki pokrycia z płyt azbestowo-cementowych wymaga przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 02-04-2004. W sprawie sposobów bezpiecznie użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest [Dz.U. Nr 71 z 2004r poz.649 ze zmianami]
5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
a) wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) warunkiem zapłaty wynagrodzenia za prace związane z rozbiórką obiektu
budowlanego jest całkowite zakończenie robót, uprzątniecie terenu, protokolarny odbiór po zgłoszeniu wykonania oraz dostarczeniu Zamawiającemu kartę przekazaniu odpadu zawierającego azbest z przedmiotowego budynku na wyspecjalizowane składowisko.
d) składowiska, na które przekazywane są odpady powinny posiadać pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30.09.2021r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest oraz do ich transportu
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w przeciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch robót budowlanych, o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) o wartości równej lub przekraczającej 20 000,00 zł dwadzieścia tysięcy zł) brutto każda, odpowiednio potwierdzonych, że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Za spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót) oraz przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na roboty związane z przedmiotem zamówienia
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj: azbestu
3) wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót ) oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia dokumentów,
6) kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tyś złotych).
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału, bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby przez niego upełnomocnione,
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże tych części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Nadleśnictwo Mircze
ul. Hrubieszowska 55
22-530 Mircze
tel. (84) 651-90-02, fax (84) 651-90-02 e-mail:
mircze@lublin.lasy.gov.pl
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie procedur i przedmiotu zamówienia Pan Alfred Drączkowski oraz Pan Mateusz Przebierowski w godzinach: 7:00 – 15:00 w dni robocze.
VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym
3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
a) dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kosztorys ofertowy
4. Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do
Zamawiającego oraz opatrzona opisem Oferta przetargowa na
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw.108/38”
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwo Mircze, pokój nr 5
(sekretariat), ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze do dnia 09.08.2021r., do godziny 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w świetlicy w dniu 09.08.2021r
o godzinie 9:30
3. Otwarcie ofert jest jawne.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny:
1.1 cena, która stanowić będzie - 100%
Załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (techniczną)
2) wzór formularza oferty
3) wzór wykazu robót
4) obmiar
5) wzór umowy
Sporządził: Drączkowski Alfred


II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Honda CR-V

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego pojazdu:
Marka/model : HONDA CR-V
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Nr identyfikacyjny: SHSRE6750AU013304
Rok produkcji: 2010
pojemność/moc: 2199 cm³/110 kW
Stan licznika: 256 000 km
Nr rejestracyjny: LHR 05499
Rodzaj paliwa olej napedowy
Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto [ trzydzieści tysięcy zł]
1. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Mirczu przy ul. Hrubieszowskiej 55 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym : 533306783 lub 694472513
2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (świetlica) w dniu 23.07.2021 roku o godz. 09:30.
3. Pisemną ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć w Nadleśnictwie Mircze [adres: Mircze, ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze] w pokoju nr 5 do dnia 23.07.2021 roku do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu HONDA CR-V”.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławcze, tj. 3000 zł [ trzy tysiące zł ].
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001 z
dopiskiem „ wadium HONDA CR-V’’. Kwota wadium musi być uznana na rachunku do dnia
23.07.2021 roku do godziny 09:00.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta zostanie wybrana zalicza się w poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zakupu.
6. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, nr NIP siedzibę i adres oferenta również adres e-mail;
b) Numer telefonu i numer rachunku bankowego oferenta;
c) Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto w złotych polskich;
d) Dowód wniesienia wadium;
7. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą najwyższą cenę.
Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji miedzy tymi oferentami.
9. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
10. O wyniku przetargu nadleśnictwo zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu.
11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania faktury od sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.
13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
14. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
15. Informacja o przetargu oraz wzór oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl,

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Łasków" w oddz. 84 h  - IIAU zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 8 a  - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 5 f  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 14 f  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 12 c  - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 93 d- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 93 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 93 c- CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 48 j- CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 38 b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 38 f- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 120 b,c,f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.08.2023 r. - 30.09.2023 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 127 c - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.08.2023 r. - 30.09.2023 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 154A-a- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 286-i- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 168-f- IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 172-d- TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 191-b- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 177-c- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 251 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 262 b - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 215 c - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 261 b - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2024 r. - 31.07.2024 r.

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Winniki" w oddz. 277 a - III B, zakaz wstępu obowiązuje od 06.05.2024 r. - 31.05.2024 r.
 • uroczysko "Rusin" w oddz. 288 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.05.2024 r. - 31.05.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 281 h - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 278 f - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Winniki" w oddz. 277 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
 • uroczysko "Telatyn" w oddz. 315 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.04.2024 r. - 30.04.2024 r.

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz.  336 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz.  338 d - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  368 a - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  366 g - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  361 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  361 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  358 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  349 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  375 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  374 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz.  374 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 j - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 k - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz.  354 n - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.07.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 366 g - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 26.06.2024 r. - 31.08.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 374 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 374 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 k - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 n - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 03.06.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 361 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 22.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 361 c - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 22.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 338 d - IB, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 336 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 378 d - IIIA, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 370 b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 363 f - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 373 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 354 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 358 f - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 20.05.2024 r. - 30.06.2024 r.