Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, sadzonek oraz choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 07.01.2021 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległ podatek VAT przy zakupie drewna S4 oraz M2.

Od 11.02.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów w leśnictwach Cichobórz, Tuczapy i Tarnoszyn istnieje możliwość zakupu wybranych partii drewna S2A takich gatunków jak: czereśnia ptasia, klon jawor, wiąz, świerk i S4 brzoza w obniżonych cenach. Szczegóły w Decyzji nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze z dnia 11.02.2021 r. Zapraszamy do kontaktu z leśniczymi w/w leśnictw.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.

Resources to get


Przetarg na wykonanie (dokończenie) usług w leśnictwie Tuczapy

Zaproszenie
Nadleśnictwo Mircze zaprasza firmy świadczące usługi w zakresie prac leśnych
oraz inne zainteresowane podmioty, posiadające wymagany potencjał do składania
ofert na wykonanie usług leśnych w 2021r w leśnictwie Tuczapy. Osobą upoważnioną
do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest zastępca nadleśniczego Krzysztof Krupa
tel. 694 472 514.
Specyfikacja oraz wszystkie druki są dostępne w siedzibie Nadleśnictwa Mircze
ul. Hrubieszowska 55 w Mirczu, na stronie internetowej
https://mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz na https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mircze
Termin złożenia oferty ustalono do dnia 07.10.2021 r. do godziny 8:45 w pokój nr 1
(sekretariat) w siedzibie nadleśnictwa. Jednocześnie zawiadamiamy, że spotkanie
informacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2021. o godz. 9

 

Informacja o unieważnieniu przetargu w załączonych plikach.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 3 j - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Szychowice" w oddz. 74 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 204 a - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 210 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r., 
 • uroczysko "Łasków" w oddz. 84 f - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Łasków" w oddz. 84 g - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r., 

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 253 a - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebin" oddz. 39 g - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 49 b - Rb IIIBU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021t. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 258 b - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 35 j - Rb IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 46 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 31 c - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 48 h - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 253 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 161 f oraz 160 f - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 190 g - Rb IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 155 Bb - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 178 o - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 187 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 175 f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 162 a - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232 c - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 233 g - Rb IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227 j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 h - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 250 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 250 i - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 245 i - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Dąbrowa" w oddz. 260 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Kalinowatka" w oddz. 220 a - TPP, zakaz wstepu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021r.,
 • uroczysko "Oszczów" w oddz. 267 d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021r. - 31.10.2021r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Liski" w oddz. 303 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.09.2021 r. - 30.09.2021 r.,
 • uroczysko "Liski" w oddz. 304 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.09.2021 r. - 30.09.2021 r.,
 • uroczysko "Żulice" w oddz. 318 d - Rb III b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.09.2021 r. - 30.09.2021 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 348 a - Rb III b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 373 a- Rb III b, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 383 d - Rb III b, zakaz wstepu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 340 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 370 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.,

Wybór wykonawcy na zamówienie ""Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 108/38"

Komisja Nadleśnictwa Mircze wybrała wykonawcę zamówienia na wykonanie "Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 108/38".

Rozbiórka budynku gospodarczego w Dołhobyczowie

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
Nazwa zamówienia:
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inwentarzowy 108/38”


I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nadleśnictwo Mircze reprezentowane przez Nadleśniczego Pawła Zawiślaka
Siedziba Nadleśnictwa: ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze
tel. (84) 6519002 fax. (84) 6519002
e-mail: mircze@lublin.lasy.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl/ oraz bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_mircze/zamowienia_publiczne
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Z uwagi na wartość zamówienia poniżej 130 000 zł, postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu uproszczonego.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego w Nadleśnictwie Mircze zgodnie z opracowanym projektem. Opis budynku podlegającego rozbiórce:
a) Budynek gospodarczy nr inw. 108/38 usytuowany na działce geodezyjnej o nr 1055 w miejscowości Kolonia Dołhobyczów 15


Zakres robót obejmuje:

• Odłączenie zasilania energetycznego budynku
• Opróżnienie obiektu
• Demontaż drzwi wejściowych
• Rozbiórka sufitów deskowych

• Rozbiórka pokrycia dachu eternitem ( demontaż, transport i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest z płyt azbestowo-cementowych falistych, powstałych w trakcie rozbiórki budynku na składowisku odpadów niebezpiecznych )

• Rozbiórka konstrukcji dachowej

• Rozbiórka ścian, posadzki i fundamentów • Plantowanie i porządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych
2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący jednocześnie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
4.Wymagania dotyczące robót:
a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami osób nadzorujących;
b) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia; c) prowadzenie rozbiórki pokrycia z płyt azbestowo-cementowych wymaga przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 02-04-2004. W sprawie sposobów bezpiecznie użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest [Dz.U. Nr 71 z 2004r poz.649 ze zmianami]
5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
a) wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) warunkiem zapłaty wynagrodzenia za prace związane z rozbiórką obiektu
budowlanego jest całkowite zakończenie robót, uprzątniecie terenu, protokolarny odbiór po zgłoszeniu wykonania oraz dostarczeniu Zamawiającemu kartę przekazaniu odpadu zawierającego azbest z przedmiotowego budynku na wyspecjalizowane składowisko.
d) składowiska, na które przekazywane są odpady powinny posiadać pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 30.09.2021r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest oraz do ich transportu
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w przeciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch robót budowlanych, o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) o wartości równej lub przekraczającej 20 000,00 zł dwadzieścia tysięcy zł) brutto każda, odpowiednio potwierdzonych, że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Za spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót) oraz przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na roboty związane z przedmiotem zamówienia
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) stosowne uprawnienia do prac z materiałami zawierającymi azbest
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych tj: azbestu
3) wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze (roboty budowlane dotyczące rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót ) oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia dokumentów,
6) kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tyś złotych).
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału, bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby przez niego upełnomocnione,
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże tych części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Nadleśnictwo Mircze
ul. Hrubieszowska 55
22-530 Mircze
tel. (84) 651-90-02, fax (84) 651-90-02 e-mail:
mircze@lublin.lasy.gov.pl
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie procedur i przedmiotu zamówienia Pan Alfred Drączkowski oraz Pan Mateusz Przebierowski w godzinach: 7:00 – 15:00 w dni robocze.
VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym
3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
a) dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kosztorys ofertowy
4. Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do
Zamawiającego oraz opatrzona opisem Oferta przetargowa na
„Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw.108/38”
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwo Mircze, pokój nr 5
(sekretariat), ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze do dnia 09.08.2021r., do godziny 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w świetlicy w dniu 09.08.2021r
o godzinie 9:30
3. Otwarcie ofert jest jawne.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny:
1.1 cena, która stanowić będzie - 100%
Załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową (techniczną)
2) wzór formularza oferty
3) wzór wykazu robót
4) obmiar
5) wzór umowy
Sporządził: Drączkowski Alfred


II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Honda CR-V

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego pojazdu:
Marka/model : HONDA CR-V
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Nr identyfikacyjny: SHSRE6750AU013304
Rok produkcji: 2010
pojemność/moc: 2199 cm³/110 kW
Stan licznika: 256 000 km
Nr rejestracyjny: LHR 05499
Rodzaj paliwa olej napedowy
Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto [ trzydzieści tysięcy zł]
1. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Mirczu przy ul. Hrubieszowskiej 55 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym : 533306783 lub 694472513
2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (świetlica) w dniu 23.07.2021 roku o godz. 09:30.
3. Pisemną ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć w Nadleśnictwie Mircze [adres: Mircze, ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze] w pokoju nr 5 do dnia 23.07.2021 roku do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu HONDA CR-V”.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławcze, tj. 3000 zł [ trzy tysiące zł ].
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001 z
dopiskiem „ wadium HONDA CR-V’’. Kwota wadium musi być uznana na rachunku do dnia
23.07.2021 roku do godziny 09:00.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta zostanie wybrana zalicza się w poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zakupu.
6. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, nr NIP siedzibę i adres oferenta również adres e-mail;
b) Numer telefonu i numer rachunku bankowego oferenta;
c) Oferowaną cenę nabycia samochodu w kwocie brutto w złotych polskich;
d) Dowód wniesienia wadium;
7. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą najwyższą cenę.
Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji miedzy tymi oferentami.
9. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
10. O wyniku przetargu nadleśnictwo zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu.
11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania faktury od sprzedającego na konto bankowe wskazane na fakturze.
12. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.
13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
14. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
15. Informacja o przetargu oraz wzór oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl,

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Suzuki Jimny

Nadleśnictwo Mircze zaprasza do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Suzuki Jimny. W załącznikach znajdują się informację o ogłoszeniu wraz z formularzem ofertowym i obowiązkiem informacyjnym RODO. Termin składania ofert - 06.11.2020r. do godz. 09:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbiórka obiektów budowlanych"

 

Ogłoszenie Nadleśnictwa Mircze

Nadleśnictwo Mircze informuje, że dzień 12 czerwiec 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy za Święto Wniebowzięcia - 15 sierpnia 2020 r. wypadające w tym roku w sobotę.

Biuro Nadleśnictwa Mircze oraz kancelarie leśnictw w tym dniu będą nieczynne.


PRZETARG NA DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA LEŚNIKA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW NADLESNICTWA MIRCZE W 2020 ROKU


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.02.2020" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacja o publicznym otwarciu ofert na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.12.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych. Informujemy, że czas na składananie odwołań upływa 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi w Tuczapach

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy."