Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, sadzonek oraz choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dziewiętnastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziesięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 07.01.2021 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległ podatek VAT przy zakupie drewna S4 oraz M2.

Od 11.02.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów w leśnictwach Cichobórz, Tuczapy i Tarnoszyn istnieje możliwość zakupu wybranych partii drewna S2A takich gatunków jak: czereśnia ptasia, klon jawor, wiąz, świerk i S4 brzoza w obniżonych cenach. Szczegóły w Decyzji nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze z dnia 11.02.2021 r. Zapraszamy do kontaktu z leśniczymi w/w leśnictw.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Leśnictwie Tarnoszyn, gdzie znajduje się szkółka leśna.
Kontakt w zakładce Leśnictwa

Sprzedaż choinek
Obecnie nie prowadzimy sprzedaży choinek.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 203 b - Rb IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 204 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 208 c - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 209 c - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 210 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Mircze" oddz. 86 b - TPP, oraz 86 c - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021r. - 31.03.2021r
 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 241-k Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021r. - 31.03.2021r.
 • uroczysko "Terebin" oddz. 39 g - Rb IIIB, 49 b - Rb IIIBU, 59 d - Rb IIA, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021r. - 31.03.2021r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 154 Ab - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 155 Bb - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 175 m - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 175 c - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 175 f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 190 g - RbIVD, zakaz wstepu obowiązuje od 12.03.2021r. - 31.03.2021r.
 • roczysko "Dołhobyczów"  w oddz. 189 a oraz 174 f - zrywka drewna, zakaz obowiązuje od 12.03.2021r. - 31.03.2021r.
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 195 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 162 a - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r.,

Leśnictwo Witków:

Leśnictwo Telatyn:

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 372 a - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 355 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 355 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 356 a - Rb IIIA,zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021r. - 30.04.2021r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 367 c - Rb IB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.04.2021 r. - 30.04.2021 r.,

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Suzuki Jimny

Nadleśnictwo Mircze zaprasza do II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu Suzuki Jimny. W załącznikach znajdują się informację o ogłoszeniu wraz z formularzem ofertowym i obowiązkiem informacyjnym RODO. Termin składania ofert - 06.11.2020r. do godz. 09:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbiórka obiektów budowlanych"

 

Ogłoszenie Nadleśnictwa Mircze

Nadleśnictwo Mircze informuje, że dzień 12 czerwiec 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy za Święto Wniebowzięcia - 15 sierpnia 2020 r. wypadające w tym roku w sobotę.

Biuro Nadleśnictwa Mircze oraz kancelarie leśnictw w tym dniu będą nieczynne.


PRZETARG NA DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA LEŚNIKA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW NADLESNICTWA MIRCZE W 2020 ROKU


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.02.2020" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacja o publicznym otwarciu ofert na dzierżawę gruntów rolnych - przetarg II

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 11.12.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mircze.

Oferty według zał. 3 w zamkniętych kopertach z dopieskiem ,,Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych - nie otwierać przed 18.10.2019" należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Nadleśnictwa Mircze w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze (w świelicy - parter).


Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy

Przetarg nieograniczony na Zamówienie Publiczne - "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Tuczapy"

Informacja z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert na dzierżawę gruntów rolnym.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych. Informujemy, że czas na składananie odwołań upływa 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi w Tuczapach

Nadleśnictwo Mircze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy."

Oferta wybrana

Najkorzystniejsza z ofert

                                    Informacja

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Rozbiórka budynków gospodarczych w Mirczu

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę ( oferta nr. 2 ):

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEEB-POOL s.c. Pięta Sebastian, Zioło Paweł, ul. Gen.J.Bema 68, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskał najwyższa ilość punktów ( 100 pkt ) w oparciu o ustalone kryteria: Najniższa cena.


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

 

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 19d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 78d, 78g - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 31d, 31f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 33b, 43d01, 51b, 51c, 50b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 87d - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz. 97a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 109c -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Tuczapy" w oddz. 121d -IIIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 99c -TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Hostynne" w oddz. 65h -TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 105d -CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Miętkie" w oddz. 104b - CW, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 169d -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 06.03.2019 r. do 31.03.2019 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 194d, 188k -IVD, zakaz wstępu obowiązuje od 10.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

Leśnictwie Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 232a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 232c, 231n - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227i,j - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 227a,d,h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 214a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 231d - PŁAZ, zakaz wstępu obowiązuje od 21.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219i - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Monstyr" w oddz. 263c - IIIB, zakaz wstępuobowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Kadłubiska" w oddz. 219d, h - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 15.03.2019 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 230b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Wasylów" w oddz. 270b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Leśnictwie Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 342k, 342j - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 347a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 360a, 360f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Myślatyn" w oddz. 375a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 • uroczysko "Chodywańce" w oddz. 377b - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Powierzchnie oznakowane są tablicami "ZAKAZ WSTĘPU".


Ogłoszenie o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu

Nadleśnictwo Mircze zawiadamia o udostępnieniu projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Mircze, sporządzonego na lata 2019 - 2028 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko do konsultacji społecznych.

Z dokumentacją można zapoznać się w dni robocze w godz 10.00 - 14.00 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze, ul. Hrubieszowska 55.