Asset Publisher Asset Publisher

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 26 g- IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Cichobórz" w oddz. 20 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Grafka" w oddz. 79 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 211 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Terebiń" w oddz. 45 h, 56 f, 59 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz.  95 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Mircze" w oddz.  247 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 30 c, 44 c, 55b - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" w oddz. 241 k - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 155 Ab - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2020 r. - 30.12.2020 r.,
 • uroczysko "Dołohbyczów" w oddz. 171g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.12.2020 r. - 30.12.2020 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 218 a, 216 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 a, 235 a, 227 a - IVDU, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r.-31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 222 b, 229 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 239c,g, 240 g, 262 a - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Wereszyn Poukraiński" w oddz. 263 c - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 234 b - PTP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 235 f - PR, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Witków" w oddz. 223 f  - PRZESTOJE, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko ,,Wyżłów" w oddz. 288 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. - 30.11.2020 r.,
 • uroczysko ,,Wyżłów" w oddz. 288 c - IIAU, zakaz wstępu obowiązuje od 01.11.2020 r. - 31.11.2020 r.,
 • uroczysko ,,Posadów II" w oddz. 326 d - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.11.2020 r. - 31.11.2020 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin"  w oddz. 342 f, 346 h, 347 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 372 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Myślatyn"  w oddz. 375 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 372 a - IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 349 a - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn"  w oddz. 350 f - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,