Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - ROBOTNIK OBSŁUGI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - ROBOTNIK OBSŁUGI

Nadleśnictwo Mircze ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko - Robotnik Obsługi. Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 09.09.2022 r. w sprawie zasad naboru (regulaminu naboru) na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych
RDLP w Lublinie.

Rekrutacja skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu dla stanowiska robotnik obsługi.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy