Asset Publisher Asset Publisher

Kontakt dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Monika Białobrzeska

tel. 533 490 538

monika.bialobrzeska@lublin.lasy.gov.pl