Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Warsztaty Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Warsztaty Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Liga Ochrony Przyrody w Lublinie organizują warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii pn.: „Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. Odbędą się one w dniach 13-14 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Reginalnej Dyrekcji Lasów Pańswtowych w Lublinie.