Zanocuj w lesie

 

Programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Mircze

 

Nadleśnictwo Mircze wyznaczyło obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. ale też ludzie którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Program obejmuje następujące leśnictwa i oddziały.

Leśnictwa: Cichobórz, Terebiń, Dołhobyczów, Witków, Tarnoszyn

Numery oddziałów: 1a, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 84a, 84b 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 154Aa, 154Ab01, 154Ab99, 154Ac, 155, 155A, 155Ba, 155Bb, 155Bc, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 172, 174, 175, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 207A, 207Ba, 207Bb, 207Bc, 207Bd, 207Bf, 215a, 215b, 215c, 215d, 215f, 215g, 215h, 215k, 217a, 217c, 373, 374, 375, 377, 378, 379.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#?t=0&ll=19.412949,52.001221&scale=4622324&map=9,0.7&layers=2

 oraz z poziomu aplikacji Mbdl  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Parking Leśny w Leśnictwie Terebiń
  2. Parking Leśny w Leśnictwie Tuczapy
  3. Początek ścieżki dydaktycznej w Witkowie
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
 1. terminy polowań zbiorowych na stronach kół łowieckich

Koło Łowieckie Łoś https://kololowieckie41los.pl/,

Koło Łowieckie Orlik http://wkl110orlik.pl/

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres mircze@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Monika Białobrtzeska-Stańko

Specjalista ds. gospodarki leśnej

Tel.: 84 651 90 02 wew. 17, tel. kom 533 490 538

 

 Nadleśnictwo Mircze przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2024 - II postępowanie

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2024 - II postępowanie

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac z zakresu zagospodarowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac z zakresu zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ.Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakiety). Postępowanie prowadzone na platformie e-Zamówienia. SWZ wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-446995dd-940d-11ee-ba3b-4e891c384685