Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA RAV-4

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA RAV-4
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004 ze zm.)