Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej, wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r.

wg stanu na 31.12.2019 r.
a) zapas grubizny brutto (w tys.m3) - 1,720
b) powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 62,60
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) - w załączniku

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
nasion (w kg) - 30,00
zwierzyny (w szt) - 0
stroiszu (w mp) - 0
choinek (w szt) - 30
e) produkcja sadzonek (w tys. szt) - 2568,83
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha)- 0
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0
i) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt) - 58
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej- HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha) - 3573,17

  • obszary chronione w rezerwatach - 0
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych - 0
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2298,47
  • kompleksy leśne odgrywające znaczną rolę w krajobrazie - 0
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 664,52
  • lasy wodochronne- 663,87 ha
  • lasy glebochronne 0
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności -7,27
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej ( w tys.zł)- 5 322,94
l) pozyskanie drewna ogółem ( w tys.m3) - 46,33
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów)- 37

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Nadbużańskim tropem - rowerem wśród natury" już 06.08.2023 r. w Kryłowie

"Nadbużańskim tropem - rowerem wśród natury" już 06.08.2023 r. w Kryłowie

Rajd rowerowy w Kryłowie już niedługo!

Zarezerwowaliście już termin 6 sierpnia 2023 r.? Jeżeli tak to świetnie, a jeżeli nie to jeszcze możecie to zrobić. Zapraszamy serdecznie do Kryłowa, gdzie odbędzie się kolejna edycja wydarzenia "Nabużańskim Tropem. Rowerem Wśród Natury". Wspólnie z Gminą Mircze, Gminnym Ośrodkiem Kultury w MirczuZO PZŁ Zamość organizujemy w pierwszą sierpniową niedzielę szereg wydarzeń tj. rajd rowerowy na wzór polowania, konkurs kulinarny, konkurs wiedzy i wieczorną zabawę z Agencja Muzyczna Disco Stars.
 
Już dziś zachęcamy do rejestracji na Rajd Rowerowy, którą możecie dokonać online, wypełniając przygotowany przez nas formularz.
 
Linki do regulaminu znajdziecie w formularzu i na stronie http://www.gokmircze.pl/konkursy,i,akcje.html
Poniżej do pobrania regulamin udziału w konkursie wiedzy.
 
 
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Materiały do pobrania