Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Dzieje Nadleśnictwa Mircze

W roku 1944 zostało utworzone z lasów prywatnych Nadleśnictwo Dołhobyczów z siedzibą w Uhrynowie, które wg stanu na 1.10.1945 r. miało powierzchnię 6056 ha lasów państwowych.
W roku 1951 miało miejsce wydarzenie określane mianem „korekty granic państwowych". Obszar Polski bogaty w pokłady węgla kamiennego o powierzchni 480 km2, zamieszkały głównie przez ludność polską, został włączony do ZSRR a Polska w zamian otrzymała część dzisiejszych Bieszczad. Również znaczna część lasów Nadleśnictwa Dołhobyczów została przekazana do ZSRR, a siedzibę nadleśnictwa przeniesiono do Mircza. W tym okresie do Nadleśnictwa Mircze włączono część lasów Nadleśnictwa Hrubieszów oraz duże obszary lasów prywatnych. W tym okresie zmieniała się również istotnie powierzchnia nadleśnictwa. W roku 1984 powierzchnia ta wynosiła 6 821 ha.
Największa zmiana powierzchni nadleśnictwa Mircze miała miejsce w 1995 roku, kiedy dokonano korekty granic zasięgu terytorialnego nadleśnictw Mircze i Tomaszów Lubelski.
Z Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski zostały przyjęte leśnictwa Telatyn i Tarnoszyn o powierzchni 2 750 ha. Po tej zmianie powierzchnia Nadleśnictwa Mircze wynosi 9 507,42 ha (w tym leśna 9 211,12 ha).

Nadleśniczowie zarządzający Nadleśnictwem Dołhobyczów a od 1951 roku Nadleśnictwem Mircze:
1. Z. Szczygieł 1945-1948
2. Z. Rząsa 1948-1954
3. R. Żurek 1954-1956
4. J. Włodecki 1957-1958
5. F. Buczak 1959-1961
6. Z. Kwiatkowski 1962-1965
7. M. Bielak 1966-1970
8. A. Mękal 1970-1973
9. A. Blaim 1974-1981
10. A. Michalczuk 1982-2018
11. P. Zawiślak 2018 - do chwili obecnej

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze wprowadził zakaz wstępu do lasu w związku z pracami wykonywanymi w lesie

Zgodnie z art. 26 ustawy o lasach  "Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna."

W związku z prowadzeniem prac został wprowadzony zakaz wstępu do lasu w:

Leśnictwo Cichobórz:

 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 b - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 202 C - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 204 d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Wólka Poturzyńska" w oddz. 205 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Zabłocie" w oddz. 207 A-a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Zabłocie" w oddz. 207 B-b - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,

Leśnictwo Terebiń:

 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 259 b - Rb IIIB, zakaz wstępu obowiązuje od 07.07.2022r. - 31.07.2022r.,
 • uroczysko "Stara Wieś" oddz. 254 g - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.07.2022r. - 31.07.2022r.,
 • uroczysko "Terebiń" oddz. 53 b - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 07.07.2022r. - 31.07.2022r.,

Leśnictwo Tuczapy:

 • ur. "Czermno-Perespa" oddz. 135-153D, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. "Miętkie" oddz. 106, 107,112,113,113A,134,134A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,
 • ur. Wronowice oddz. 71A, zakaz wstępu obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania,

Leśnictwo Dołhobyczów:

 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 183  d-f - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 02.08.2022 r. - 31.08.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 158  d - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 02.08.2022 r. - 31.08.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 159  b - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 02.08.2022 r. - 31.08.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 178  i - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 02.08.2022 r. - 31.08.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 199  c - Rb II AU, zakaz wstępu obowiązuje od 02.08.2022 r. - 31.08.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 183  i - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2022 r. - 31.07.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 159  b - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2022 r. - 31.07.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 174 a- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2022 r. - 31.07.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 174 f-g- TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2022 r. - 31.07.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 158 d- TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 04.07.2022 r. - 31.07.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 183  i - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 05.05.2022 r. - 31.05.2022 r.
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 174 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.05.2022 r. - 31.05.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 174 f  - TPP zakaz wstępu obowiązuje od 05.05.2022 r. - 31.05.2022 r.,
 • uroczysko "Dołhobyczów" w oddz. 174 g - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 05.05.2022 r. - 31.05.2022 r.,

Leśnictwo Witków:

 • uroczysko "Witków" w oddz. 240 h - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 13.01.2023 r. - 31.01.2023 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 250 c- IIIBU, zakaz wstępu obowiązuje od 13.01.2023 r. - 31.01.2023 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 260 f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 13.01.2023 r. - 31.01.2023 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 261 f - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 13.01.2023 r. - 31.01.2023 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 215 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 14.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 250 c - III BU, zakaz wstępu obowiązuje od 14.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 260 f - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 14.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 218 b - III B, zakaz wstępu obowiązuje od 27.09.2022 r. - 31.10.2022 r.
 • uroczysko "Witków" w oddz. 261 f - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 14.12.2022 r. - 31.12.2022 r.

Leśnictwo Telatyn:

 • uroczysko "Liski" w oddz. 304 b-02 - Rb III B , zakaz wstępu obowiązuje od 07.02.2022 r. - 28.02.2022 r.,
 • uroczysko "Liski" w oddz. 307 a - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 07.02.2022 r. - 28.02.2022 r.,

Leśnictwo Tarnoszyn:

 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 336 d - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 337 d - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 338 j - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 341 c - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 345 b - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 345 d - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 345 g - Rb III B, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 353 d - TWP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 356 g - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 359 b - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 361 i - CP-P, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Korczmin" w oddz. 367 b - TPP, zakaz wstępu obowiązuje od 04.10.2022 r.-31.12.2022 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 353 a - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,
 • uroczysko "Tarnoszyn" w oddz. 361 g - TPN, zakaz wstępu obowiązuje od 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.,