Web Content Display Web Content Display

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku w Nadleśnictwie Mircze. Dopuszczono składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 (siedem) części. Prace dotyczą: pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa i selekcji drzew leśnych, zbioru nasion, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji i utrzymania szlaków związanych technologicznie z wykonanymi pracami podczas pozyskania i zrywki drewna oraz porządkowania parkingów leśnych. Do wykonania są prace w następującym rozmiarze rzeczowym: pozyskanie drewna - 45 577 m3, zrywki drewna - 44219,15 m3, melioracje agrotechniczne - 98,70 ha, pielęgnowanie lasu - 360,73 ha, odnowienia - 121,85 ha, grodzenie upraw - 16,46 ha. Wyżej wymieniony zakres prac został określony na 2022 rok

Resources to get