Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie brakarskie

Leśnicy szkolili się w zakresie sortymentacji drewna.

W dniach 17 i 19 marca 2014 r. w Nadleśnictwie Mircze odbyło się szkolenie brakarskie. Zakres i tematyka szkolenia została określona w zarządzeniu Dyrektora Generalnego LP.

W szkoleniu wzięło udział 20 osób tj leśniczowie, podleśniczowie, inżynier nadzoru, zastępca nadleśniczego i komendant straży leśnej. W związku z faktem, że większość pracowników terenowych ostatnie dłuższe szkolenie brakarskie odbywało jeszcze podczas wdrażania norm KJW (tj. w połowie lat 90 tych) wiedzę z tego zakresu należało odświeżyć i usystematyzować. W trakcie 2 dniowego szkolenia kameralno-terenowego, prowadzący szkolenie Specjalista ds. gospodarki drewnem i nadzoru Pan mgr inż. Piotr Mróz, omówił wszelkie zagadnienia związane z prawidłową klasyfikacją drewna.

fot. Krzysztof Krupa

 

Uczestnicy szkolenia (fot. Krzysztof Krupa)