Asset Publisher Asset Publisher

Sezon lęgowy zakończony sukcesem

Jak co roku członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego sprawdzili gniazda zasiedlone przez orlika krzykliwego.

Na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Mircze znajduje się 53 stref orlika krzykliwego, który objęty jest ochroną ścisłą. Ten okazały drapieżnik zasiedla chętnie mozaikowate tereny. Podczas wypatrywania ofiary potrafi nawet zawisnąć w bezruchu. Jeśli spostrzeże ofiarę ląduje na ziemi, wówczas biegnąc atakuje zdobycz.

Pisklę orlika krzykliwego z charakterystycznym czarnym dziobem. Fot. Białobrzeska - Stańko M.

Gniazduje w lasach mieszanych powyżej 80 lat, położonych przy terenach otwartych. Podczas majowego lęgu samica zazwyczaj składaja 2 jaja, które są bardzo podobne do jaj myszołowa. Pisklęta są pokryte białym puchem z lekkim płowym odcieniem. Zwykle przeżywa tylko większe pisklę. Potomstwem opiekuje się samica, która zapewnia mu ciepło oraz drobny pokarm. Pożywienie rodzinie zapewnia samiec, a składa się ono zazwyczaj z:  dużych owadów, gryzoni czy nawet ssaków do wielkości zająca. W miarę wzrostu pisklaka samica częściej opuszcza gniazdo, ale zawsze poluje w okolicy i obserwuje młodego. Gniazdo opuszczane jest przez pisklę po 50-60 dniach (lipiec – sierpień).

Członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego sprawdzili wszystkie gniazda. Młode pisklęta zostały zważone, pomierzone, zaobrączkowane. Mamy nadzieję, że przyszły sezon lęgowy będzie równie udany jak tegoroczny.