Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie Cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Turynie

Dookoła las, cichym wiatrem niesie opowieść, których był świadkiem

Na terenie Nadleśnictwa Mircze jest wiele historycznych miejsc, których pamięć stanowią leśne kaplice, krzyże, kościoły lub cmentarze. Jednym z nich jest cmentarz wojenny w Turynie, na którym pochowani są żołnierze z Polski, Ukrainy, Węgier, Austrii, Rosji, Czech, Słowacji oraz Niemiec, polegli podczas I wojny Światowej 27 sierpnia 1914 roku oraz 28 sierpnia 1914 roku. Zginęli oni podczas ofensywny wojsk austro-węgierskich na wojska rosyjskie biorące udział w bitwach pod Tarnoszynem.

Fot. Kołodziejczyk D.

Cmentarz został wybudowany przez rodzinę Hulimków zarządzającą ziemiami m.in Tarnoszyna, Turyna, Mycowa oraz Uśmierza (dawniej Przemysłów), na który w 1922 roku ekshumowali ciała z okolicznych mogił rozsianych po okolicy na teren swoich ziem w Turynie (przysiółek Tarnoszyna). Około 1000 ciał zostało złożonych w zbiorowej mogile. Na cmentarzu widoczne są dwa krzyże większy oraz mniejszy.

Obecnie miejsce pochówku poległych znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mircze w uroczysku Tarnoszyn, przy granicy z Ukrainą. Cmentarz został odnowiony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Ulhówek – "Robim co Możem" przy udziale Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Austriackim Czarnym Krzyżem.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 19.10.2019 r. o godzinie 13:00.