Aktualności Aktualności

Powrót

Wystawa fotografii leśnej w gminie Mircze

Wystawa fotografii leśnej w gminie Mircze

Zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu pod nazwą ,,Las i jego mieszkańcy w obiektywie leśników”

Nasze lasy zlokalizowane są na terenie 11 gmin. Jedną z nich jest Gmina Mircze z malowniczo położoną rzeką Bug, a żyzne gleby pozwalają na obserwację rzadkich i w dużej mierze chronionych gatunków flory oraz fauny leśnej. O tym mogli przekonać się zwiedzający wystawę. Autorami wystawionych fotografii, jakie można było obejrzeć podczas wernisażu, byli pracownicy Nadleśnictwa Mircze.

fot. Kołodziejczyk D.

W wystawie uczestniczyli Wójt Gminy Mircze P. Marta Małyszek, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wraz z dyrektorem P. Marianną Sobczuk, Szkoła Podstawowa w Mirczu, Kryłowie, Wiszniowie oraz P. Łukasz Kot z Katolickiego Radia Zamość, a także mieszkańcy gminy. Podczas wystawy obecni byli również pracownicy Nadleśnictwa Mircze wraz z Nadleśniczym P. Pawłem Zawiślakiem oraz Zastępcą P. Krzysztofem Krupą, który poprowadził prelekcję na temat walorów przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Mircza ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Mircze.

fot. Kołodziejczyk D.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających, którzy mogli podziwiać krajobrazy oraz mieszkańców leśnych uwiecznionych na fotografiach.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mirczu za pomoc w organizacji wystawy.

Wystawę będzie można zobaczyć również w świetlicy Nadleśnictwa Mircze od 10.02.2020 r. w godzinach pracy Nadleśnictwa od 07:00 do 15:00.

Zapraszamy.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy