Aktualności Aktualności

Powrót

Gościnny powrót jesiona do Mircza

Gościnny powrót jesiona do Mircza

Wiosną 2020 roku zostały wysiane nasiona jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior na szkółce leśnej w Tarnoszynie

Największą ilości sadzonek jesiona wyniosłego wyprodukowano w 1998 roku. Niestety zainfekowanie tkanek drewna przez grzyby Chalara fraxinea spowodowało masowe wydzielanie i zamieranie jesionu. Zbiór nasion został ograniczony. Ostatni zbiór nasion jesiona miał miejsce w 2007 roku. Obecnie po ponad 10 latach jesion powrócił do szkółki leśnej w Tarnoszynie.

W 2001 roku Nadleśnictwo przekazało nasiona jesiona do Leśnego Banku Genów (LBG) w Kostrzycy. Nasiona pochodzą z Wyłączonego Drzewostanu Nasiennego (WDN) oddział 222-a (powierzchnia 20,56 ha) z leśnictwa Witków (tutejsze nadleśnictwo). W wyniku wspomnianego masowego zamierania jesionu, drzewostan został wycięty w ramach zrębów sanitarnych w latach 2003-2007. Nasiona były badane oraz znajdowały się w depozycie genowym. Jesienią 2019 roku LBG zwrócił nadleśnictwu nasiona i aby je wysiać konieczne było odpowiednie przygotowanie. Zabieg ten nazywany stratyfikacją polega na wybudzaniu nasion ze stanu spoczynku przez traktowanie ich w określonym odstępie czasu chłodem lub na przemian chłodem i ciepłem. Należy przy tym zachować odpowiednie warunki wilgotności i dostępu powietrza, gdyż nasiona są wrażliwe na przesuszenie. Dzięki temu zabiegowi zapobiega się przelegiwaniu nasion wysianych na szkółce leśnej. Natomiast nasiona były właściwie przechowywane w depozycie, gdyż zwykle w warunkach normalnych żywotność nasion wynosi 2 lata.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy