Pora na grzybobranie

Widać pierwsze oznaki jesieni – chłodne poranki i wieczory, pierwsze żółte liście na drzewach oraz zaczynający się wysyp grzybów.

W mireckich lasach zaczynają pojawiać się pierwsze grzyby. W lasach coraz więcej grzybiarzy oraz  samochodów. Przy tej okazji należy przypomnieć kilka zasad, które należy przestrzegać podczas grzybobrania. Lasy zgodnie z ustawą o lasach są ogólnodostępne, z wyłączeniem lasów objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu. Stałym zakazem wstępu objęte są uprawy leśne o wysokości do 4 m, powierzchnie będące ostoją zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją oraz powierzchnie doświadczalne i nasienne.

Okresowy zakaz wstępu do lasu zostaje ustalony w czasie dużego zagrożenia pożarowego, uszkodzenia drzewostanu w wyniku klęsk żywiołowych, degradacji runa leśnego oraz podczas wykonywania zabiegów związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem. Tereny te (z wyjątkiem upraw leśnych) są oznakowane tablicami „zakaz wstępu”.

W Lasach Państwowych można zbierać płody runa leśnego na własne potrzeby bez ograniczeń. Możliwy jest również zbiór do celów przemysłowych po zawarciu umowy z nadleśnictwem.

Podczas zbioru grzybów należy przestrzegać kilku zasad: zbierać wyłącznie grzyby jadalne, co do których jesteśmy pewni, bez oznak rozkładu (stare owocniki często nie nadają się do spożycia, są natomiast świetnym źródłem zarodników), pamiętajmy by nie niszczyć grzybów oraz grzybni, gdyż wszystkie gatunki są ważne dla ekosystemu leśnego.

Owocniki grzybów należy delikatnie wykręcać z gleby. Zbyt młode owocniki mogą nie posiadać charakterystycznych cech dla danego gatunku, co często bywa powodem pomyłek nawet wśród wprawionych grzybiarzy. Grzyby należy zbierać do przewiewnych koszy, aby nie dopuścić do zaparzenia.

Młode owocniki borowika Fot. M. Białobrzeska-Stańko

Przy okazji dodajmy, że ruch pojazdami silnikowymi możliwy jest w lesie wyłącznie po drogach publicznych lub drogach leśnych oznakowanych drogowskazami dopuszczającymi do ruchu. Przyjeżdżając do lasu na grzybobranie należy zostawić samochód na oznakowanych parkingach leśnych.

Prosimy również o nie zostawianie po sobie pustych opakowań i innych śmieci. Pozostawmy las po naszej wizycie w stanie niepogorszonym, aby każdy miał okazję cieszyć się zbiorem grzybów w pięknym, czystym lesie.