Gminny Turniej Ekologiczny

W przeddzień Dnia Ziemi trzy Szkoły Podstawowe z terenu gminy Telatyn przystąpiły do corocznego konkursu o tematyce ekologicznej.

Drużyny z klas I, II i III rozwiązywały test wiedzy o ekologii, przyrodzie i lasach. Następnie dzieci pokazały jak prawidłowo z przygotowanych wcześniej odpadów posegregować śmieci.

W ramach konkursu w części plastycznej uczniowie z poszczególnych grup wykonali plakaty z hasłem  zachęcającym do segregowania odpadów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy, a pedagogom Szkół Podstawowych w Żulicach, Poturzynie i Telatynie dobrego przygotowania dzieci i zaszczepiania w nich przywiązania, szacunku, podziwu a przez to troski o jej przyszłość.

Na zakończenie konkursu dzieci z tych szkół wysłuchały pogadanki nt. sadzonek gatunków lasotwórczych i sadzenia drzew w Lasach Państwowych oraz mogły same posadzić drzewko w ramach akcji ,,1000 drzew na minutę".

Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Mircze i Stowarzyszenie prowadzące szkołę w Żulicach.

 

Tekst i fot. Elżbieta Szumarek